Építési munkahelyeken – Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok

A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat.
A kivitelező munkáltató köteles Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv.

A Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai:

 • a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:
  • szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;
  • összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;
  • összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:
   • a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását;
   • a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.

 • az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:
  • a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
  • indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez.
  • közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel felelősségi szabályokra;
  • a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
  • a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek.

vissza »