Munkáltató kötelességei

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles

 • a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni;
 • rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
 • a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
 • új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;
 • a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
 • a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén megfelelően eljárni;
 • biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiénés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását;
 • teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására;
 • a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásáról a jogszabályokban meghatározott módon gondoskodni és az előírt feladatok ellátására a törvényben meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani.

Munkáltatóra vonatkozó általános követelmények

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:

 • a veszélyek elkerülése;
 • a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
 • a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
 • az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
 • a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
 • a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;
 • a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
 • a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

vissza »